fbpx
Senz Persimmon Soap #Honey 159.00 ฿ 99.00 ฿
Senz Persimmon Soap #Fresh 159.00 ฿ 99.00 ฿
Senz Block De Mask 99.00 ฿
Senz Hand Sanitizer Spray 100ml 99.00 ฿ 69.00 ฿
Senz Hand Sanitizer Gel 160ml 119.00 ฿ 77.00 ฿

อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังเสี่ยงปอดบวม!!

โรคปอดบวมสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย โดยสามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป

เมื่อเป็นปอดบวม จะมีหนอง และสารน้ำอย่างอื่นในถุงลม ทำให้ร่างกายไม่สามารถรับ oxygen ทำให้ร่างกายขาด oxygen และอาจถึงแก่ชีวิตได้

อาการของโรคปอดบวม

 • ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการน้ำมูกไหล จาม คัดจมูกนำมาก่อน
 • บางรายอาจจะเริ่มด้วยไข้สูง หนาวสั่น
 • หายใจหอบเหนื่อย
 • อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกตำแหน่งที่เจ็บมักตรงกับบริเวณที่อักเสบ
 • อาการไอ ในระยะแรกมีลักษณะไอแห้งๆ แต่ระยะต่อมาจะมีจำนวนเสมหะเพิ่มมากขึ้น เสมหะเหนียว

การป้องกันปอดบวม

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด และควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
 • ควรอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ดูแลให้ความอบอุ่นร่างกายอยู่เสมอ โดยใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ในเวลาที่อากาศเย็น
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่ และเพียงพอ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

Leave a Reply

X
X